Що робити в разі вилучення особистого транспорту: інструкція

Від початку збройної агресії рф проти України у 2014 році виникають ситуації, коли українські військовослужбовці вимушені позбавляти громадян права власності на майно, зокрема, відчужувати особистий транспорт для воєнних потреб. Наразі існує особливий механізм відчуження з подальшою компенсацією вартості майна. Ми підготували короткі відповіді на актуальні запитання.

Чи є правомірним вилучення особистого транспорту військовослужбовцями? 

У частині 1 статті 64 Конституції України зазначено, що конституційні права не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Це загальне правило стосується також права приватної власності. У частині 2 статті перелічені права та свободи, що не можуть бути обмежені в умовах воєнного та надзвичайного стану, однак права власності серед них немає. Тож право власності може обмежуватися.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

У якому порядку автівка може бути вилучена? 

Примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану є чітко врегульованим і повинно відповідати таким вимогам: 

  1. Здійснюється лише за попереднім або наступним повним відшкодуванням його вартості. 
  2. Здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Військовим командуванням відповідно до ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» є Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів і окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. 

Важливо! У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними вище. 

  1. Про вилучення майна складається акт, зразок якого затверджений Кабінетом Міністрів України та є уніфікованим. У акті обов’язково зазначається сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна) та вартість об’єкту за результатами оцінки. 
  2. Проводиться обов’язкова оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню. 

Важливо! Якщо Ви не погоджуєтеся з оцінною вартістю примусово відчуженого майна, її можна оскаржити в суді. 

Відчуження майна допускається лише у виключних випадках. Процедура відчуження автівки є чітко регламентованою, тому ми рекомендуємо уважно слідкувати за дотриманням кожного з цих пунктів для подальшого повернення майна або отримання компенсації його вартості. 

Як отримати компенсацію вартості моєї автівки? 

Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану може здійснюватися з попереднім (до відчуження) повним відшкодуванням вартості. Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

У разі неможливості попереднього повного відшкодування майно примусово відчужується з наступним (після відчуження) повним відшкодуванням вартості.

Заява про виплату наступної повної компенсації подається за місцем відчуження майна (територіальному центру комплектування та соціальної підтримки). Така заява подається після скасування воєнного стану. До заяви про виплату наступної повної компенсації необхідно додати: 

  • акт;
  • документ, що містить висновок про вартість майна.

Звертаємо увагу, що повна компенсація відбудеться не одразу, а в порядку черги (відповідно до передбачених державним бюджетом для виплати компенсацій коштів). 

Як повернути мою автівку, що збереглася після скасування правового режиму воєнного стану? 

Якщо після скасування правового режиму воєнного стану Ваш примусово відчужений автомобіль зберігся, а Ви наполягаєте на поверненні майна, то таке повернення здійснюється в судовому порядку. Крім того, попередній власник відчуженого майна також має право вимагати надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Важливо! У разі повернення автомобіля за рішенням суду, що набрало законної сили, у Вас поновлюється право власності на нього. Одночасно Ви зобов’язані повернути грошову суму, що була одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання майна.

Новини