Адвокація

Місія та мета

Ми систематично аналізуємо актуальні державні політики щодо жертв конфлікту, діюче законодавство та нові законодавчі ініціативи. Постійний зв’язок із цільовою аудиторією через «гарячі лінії» та особистий прийом дозволяють нам добре розуміти, якими є фактичні практики втілення нормативно-правових актів в кожному окрему місті чи навіть відділі соціального захисту. За результатами цього аналізу ми ініціюємо та беремо участь у розробці нормативних документів і проектів законів, спрямованих на покращення становища постраждалих від конфлікту груп населення.

ІСТОРІЯ

ДОСЯГНЕННЯ

Новини