InternetЗ 28 березня 2019 року, електронні дозволи (перепустки в зону АТО/ООС) для переміщення через лінію розмежування стають безстроковими. Про це повідомляється на сайті електронного сервісу СБУ «Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей».

Заяви, які будуть подані або переподані починаючи з 28.03.2019, вступлять в термін дії «без обмеження терміну дії».

Заяви, які вже подані, переподані і оброблені до 28.03.2019, як і раніше мають термін дії 1 рік.

Після закінчення терміну дії, їх можна буде знову переподати з терміном дії «без обмеження терміну дії».

Нагадуємо для продовження терміну дії раніше наданого дозволу необхідно здійснити наступні кроки:

  1. авторизуватися на ресурсі «Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей» за допомогою логіна і пароля присвоєного при реєстрації на зазначеному ресурсі;
  2. в розділі «Історія поданих заяв» знайти відповідну заяву і натиснути «Переподати» і, керуючись підказками, знову подати заяву, скорегувавши (при необхідності) особисті дані. Важливо: переподати заяву може тільки особа, яка його зареєструвала, використовуючи логін і пароль присвоєний при реєстрації;
  3. кнопка «Переподати» активується за 2 місяці до закінчення терміну дії дозволу;

Будьте уважні! Персональні дані вводяться виключно українською мовою! Перевіряйте їх достовірність!

Заяви, які ще не пройшли перевірку, можуть бути відредаговані особою, яка їх вводила, натиснувши «Корегувати».

Консультацію щодо оформлення, продовження електронних дозволів (перепусток в зону АТО/ООС) для переміщення через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей можна отримати за телефонами: 0992976407, 0992976434, 0686642107, 0686642104.

 

Электронные разрешения для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными.

С 28 марта 2019 года, электронные разрешения (пропуска в зону АТО/ООС) для перемещения через линию разграничения становятся бессрочными. Об этом сообщается на сайте электронного сервиса СБУ «Реестр разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей».

Заявления, которые будут поданы или переподаны начиная с 28.03.2019, вступят в срок действия «без ограничения срока действия».

Заявления, которые уже поданы, переподаны и обработаны до 28.03.2019, по-прежнему имеют срок действия 1 год. После окончания срока действия, их можно будет вновь переподать со сроком действия «без ограничения срока действия».

Напоминаем для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:

  1. авторизироваться на ресурсе «Реестр разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей» с помощью логина и пароля присвоенного при регистрации на указанном ресурсе.;
  1. в разделе «История поданных заявлений» («Історія поданих заяв») найти соответствующее заявление и нажать «Переподати» и, руководствуясь подсказками, вновь представить заявление, скорректировав (при необходимости) личные данные. Важно: переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало, используя логин и пароль присвоенный при регистрации;
  2. кнопка «Переподати» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения;

Будьте внимательны! Персональные данные вводятся исключительно на украинском языке! Проверяйте их достоверность!

Заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы  лицом, которое их вводило, нажав «Корегувати».

Консультацию по оформлению, продлению электронных разрешений (пропусков в зону АТО/ООС) для перемещения через линию соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей можно получить по телефонам: 0992976407, 0992976434, 0686642107, 0686642104.

 

Share